Hort ecològic

A Can Font de Muntanya disposem d'un hort d'aproximadament 3.000 metres quadrats on fem cultius rotatius durant tot l'any i especialment a la temprada d'estiu.

Icon

L'hort

Habitualment, els horts són espais agrícoles de petites dimensions on es cultiven hortalisses, generalment verdures (enciams, cols, tomàquets, etc.) i llegums (com els pèsols, les faves, etc.), tot i que en ocasions també s’hi poden trobar arbres fruiters.

A més de la funció de producció d’aliments, els horts són peces molt importants en la cultura de la sostenibilitat: fan més habitable el nostre paisatge quotidià naturalitzant-lo, embellint-lo i fent-lo menys gris, contribueixen a la millora de la qualitat ambiental i alhora esdevenen espais de relació social, de lleure i oci.

Ritmes naturals


Respectem els ritmes naturals, tant del cicle de vida de les plantes (creixement, producció de fruits, etc.) com dels processos que tenen lloc durant totes les etapes del conreu (descomposició de la matèria orgànica, etc.).

Fertilitzants naturals


No fem servir cap producte químic de síntesi ―fertilitzants químics, insecticides, etc.― sinó matèria orgànica, i els sistemes per evitar plagues i malures es basen en remeis naturals i innocus per a la salut, tant de l’hort com de les persones.

Racionament de recursos


Fem un ús racional de l’aigua de reg, així com dels altres recursos i de l’energia que les plantes puguin necessitar. A més, es poden implementar solucions ecoeficients com són la recollida d’aigua de pluja o la fabricació de compost casolà amb els residus vegetals de l’hort o de casa.

Pràctiques respctuoses


No portem a terme pràctiques que alterin físicament l’espai agrícola, com per exemple el trepig i la compactació del sòl.

Cultius adaptats


Respectem la biodiversitat, tant pel que fa a la tria de varietats de cultius tradicionals adaptades a cada zona geogràfica, com a les espècies que acompanyen i interrelacionen amb els conreus (insectes pol·linitzadors, organismes descomponedors del sòl, etc.).

Test 1


No fem servir cap producte químic de síntesi ―fertilitzants químics, insecticides, etc.― sinó matèria orgànica, i els sistemes per evitar plagues i malures es basen en remeis naturals i innocus per a la salut, tant de l’hort com de les persones.